„Prowadzenie całościowych badań dotyczących funkcjonowania systemu oddziaływań profilaktycznych w Polsce”

Nasz szkoła przystąpiła do projektu realizowanego przez Fundację „Masz szansę” pn „SYSTEM ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH W POLSCE – stan i rekomendacje dla zwiększenia skuteczności i efektywności planowania i realizowania działań profilaktycznych w mikro i makro skali” realizowanego w ramach zadania publicznego „Prowadzenie całościowych badań dotyczących funkcjonowania systemu oddziaływań profilaktycznych w Polsce” realizowanego na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Wszystkie  bieżące wydarzenia związane  z realizacją projektu można śledzić na stronie www.profilaktycy.pl .