Przedstawienie z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja