SZKOLNE REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

W dniach 24-26.04.17 uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w rekolekcjach szkolnych, które w tym roku odbywały się pod hasłem roku liturgicznego „Idźcie i Głoście”. W poszczególnych dniach słuchano nauki rekolekcyjnej głoszonej przez proboszcza Tomasza Bulińskiego, oglądano projekcje filmu pt.” Czy naprawdę wierzysz?” , „Bóg nie umarł”, wykonywano plakaty oraz filmiki nawiązujące do oglądanych filmów i uczynków miłosierdzia, uczestniczono w Eucharystii i spotkaniu ze świeckim misjonarzem zachęcającym do dawania świadectwa wiary. Wspólnie spędzany czas upłynął na refleksji odnoszącej się do osobistej relacji z Bogiem, pojmowania religijności i postaw świadczących o życiu zgodnym z nauką Chrystusa.

Autor notatki: Izabela Kubiak


« z 3 »