Finał konkursu z cyklu „Poznaj swoje środowisko”

5 czerwca do Pałacu w Karolewie, na finał konkursu z cyklu „Poznaj swoje środowisko” pod hasłem: „PTAKI DZIKO ŻYJĄCE WIELKOPOLSKI”, pojechały dwie uczennice klas pierwszych:  ZOFIA  WOJCIECHOWSKA  KL.IC i OLIWIA PRZYŁUSKA  KL.IB.
Z przyjemnością informuję, że II miejsce w kategorii uczniów gimnazjum zdobyła Zofia Wojciechowska z bardzo dobrym wynikiem testu 22/24 punkty.

                                           Gratulacje!

Autor notatki: A. Busz