Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Dnia 6.10.20157r przeprowadzone zostały wybory do Samorządu Uczniowskiego w naszej szkole. Poprzedzone były kampanią wyborczą, w trakcie której kandydaci prezentowali swoje programy. Uprawnieni do głosowania byli wszyscy uczniowie oraz nauczyciele i pracownicy szkoły. W głosowaniu wzięło 145 osób, którzy wybierali swoich przedstawicieli spośród 6 kandydatów. Komisja wyborcza w składzie: Wiktoria Szyba, Zofia Wojciechowska, Wiktoria Kostuj czuwała nad prawidłowym przebiegiem glosowania. Po jego zakończeniu pani Joanna Kaptur Konieczna pani Beata Szafraniak dokonały obliczeń głosów – wszystkie były oddane prawidłowo. Do samorządu uczniowskiego  dostali się: Wiktoria Szyba – 115 głosów, Filip Giełda – 68 głosów oraz Zofia Wojciechowska – 61 głosów. Opiekunem samorządu na rok szkolny 2017/2018 została pani Marta Dworczyk. Nauczycielami nadzorującymi przebieg wyborów były  Joanna Kaptur – Konieczna  oraz Beata Szafraniak.

Autor notatki: M. Dworczyk