Koszt obiadów w styczniu 2018

Koszt obiadów w miesiącu styczniu 2018 wynosi 22 x 2,80 = 61,60zł.

Wpłata do 10.01.2018

Prosimy o niezmienianie podanej kwoty, bez wcześniejszego ustalenia z intendentem szkolnym – tel. 607 387 543