Z WIZYTĄ W SCHRONISKU DLA ZWIERZĄT

To tylko pies, tak mówisz, tylko pies…
A ja ci powiem, że pies to czasem więcej jest niż człowiek.
On nie ma duszy, mówisz…
Popatrz jeszcze raz, psia dusza większa jest od psa.
My mamy dusze kieszonkowe…
Maleńka dusza, wielki człowiek.
Psia dusza się nie mieści w psie.
A kiedy się uśmiechasz do niej, ona się huśta na ogonie.
A kiedy się pożegnać trzeba i psu czas iść do psiego nieba,
To niedaleko pies wyrusza, przecież przy tobie jest psie niebo,
Z tobą zostaje jego dusza.
(Barbara Borzymowska)

W dniu 27.04.2018 roku uczniowie SP im. Janusza Kusocińskiego wybrali się w odwiedziny do Schroniska Dla Zwierząt w Gaju. Wycieczka poprzedzona była zbiórką produktów potrzebnych zwierzętom: sucha karma, miski oraz koce.

Dzieci poznały pracę schroniska od wewnątrz, zasady tam panujące jak i wytyczne dotyczące oddania zwierzęcia pod opiekę schroniska i jego adopcji.

W trakcie wizyty uczniowie mieli możliwość wyprowadzenia psów na spacer po okolicy.

Schronisko zamieszkuje obecnie 150 psów.

Najważniejszą lekcją dla uczniów było to, aby zrozumieli, że zwierzęta to nie są zabawki, z których można zrezygnować, kiedy minie czas pierwszej fascynacji. Aby wiedziały, że posiadanie psa czy kota to nie tylko przyjemność, ale obowiązek troski o niewątpliwie słabszą istotę. Na pożegnanie otrzymaliśmy pamiątkowe pocztówki.

Ta wizyta to znakomity przykład tego, że już od najmłodszych lat warto uczyć miłości i szacunku do „braci mniejszych”. Nie tylko dla ludzi, ale i zwierząt – by zaszczepić w uczniach jak najwięcej pozytywnych wartości, uwrażliwić na nieszczęścia i wpoić chęć niesienia pomocy potrzebującym; by uczyć przyjaznego stosunku do wszystkich zwierząt: tych, które są w naszych domach i tych, dla których domem jest, niestety, schronisko.

Mamy nadzieję, że to nie ostatnia taka akcja i będziemy mogli co roku wspierać zwierzęta w miarę naszych możliwości. Akcja ta doszła do skutku dzięki wrażliwości dzieci i ich rodziców, dlatego wszystkim serdecznie DZIĘKUJEMY!!!

Autor notatki: J. Michalska