Finał Szkolnego Konkursu Udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej

W miniony piątek odbył się finał konkursu z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Celem konkursu było zainteresowanie młodzieży problematyką, związaną z zasadami udzielania pierwszej pomocy w nagłych przypadkach. Miał on na celu rozbudzić poczucie odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo drugiego człowieka funkcjonującego w życiu społecznym.

W konkursie wzięły udział klasy siódme oraz drugie i trzecie klasy gimnazjalne. W pierwszy etapie konkursu uczniowie zmagali się z zadaniami testowymi które wyłoniły finalistów klasowych. Oto finaliści:

klasy siódme:
– Weronika Janicka
– Julia Słwek
– Klaudia Skowrońska
klasy drugie gimnazjalne
– Kacper Binek

– Stanisław Kamiński
– Patrycja Korzycka
Klasy trzecie gimnazjalne
– Wojciech Pietrzak

– Teresa Hyżyk
– Oliwia Florkowska

Część finałowa wymagała od uczestników praktycznego wykorzystania wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
Tematyka drugiego etapu konkursu obejmowała, m.in. postępowanie na miejscu wypadku (wykonywanie kolejno czynności informacyjno – ratunkowych), umiejętność powiadamiania służb ratunkowych, rozpoznanie i postępowanie z powstałymi ranami, krwawieniami i krwotokami, postępowanie podczas utraty przytomności oraz zatrzymania akcji serca. Oczywiście nie obeszło się bez sprawdzenia skuteczności resuscytacji z użyciem defibrylatora.
Podsumowanie konkursu odbyło się w obecności dyrektora szkoły pana Wojciecha Dudzińskiego oraz organizatorów konkursu p. Anny Ważbińskiej-Busz, p. Renaty Smektały oraz p. Jacka Worocha.
Oto wyniki rywalizacji:
Klasy VII i II
  I miejsce – Kacper BInek
II miejsce – Weronika Janicka
III miejsce – Patrycja Korzycka

Klasy III
  I miejsce – Wojciech Pietrzak
II miejsce – Teresa Hyżyk
III miejsce – Oliwia Florkowska

Zwycięzcą gratulujemy!!!

Autor notatki: J. Woroch


Foto relacja
Zmagania Konkursowe


Podsumowanie i wręczenie nagród