GEOGRAFIA W TERENIE

Uczniowie klasy VII oraz III gimnazjum mieli okazję swoją wiedzę i umiejętności geograficzne sprawdzić w praktyce. Realizując projekt „Mój region” przeprowadzili m.in. zajęcia terenowe z zakresu obserwacji meteorologicznych oraz pracy z mapą. Pojawiły się więc kompasy oraz przyrządy meteorologiczne, tj. barometr, termometr, higrometr oraz anemometr. Była to świetna okazja do zapoznania się z obsługą takich urządzeń, ale także wspaniała lekcja stosowania wiedzy teoretycznej w praktyce. Praca grupowa okazała się bardzo owocna, zarówno z zakresu orientacji w terenie, jak  i badań meteorologicznych, a wyniki posłużyły do sformułowania wniosków dotyczących środowiska geograficznego naszego regionu.

Autor notatki Małgorzata Sławek