SPRZĄTANIE ŚWIATA -„AKCJA- SEGREGACJA! 2 X WIĘCEJ, 2 X CZYŚCIEJ”

W dniu 22 września młodzież naszej szkoły pod opieką p. A. Busz, p.M. Schneider i J. Worocha wraz ze STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ W GMINIE DOLSK –DLK 2020 wzięła udział AKCJI SPRZĄTANIE ŚWIATA – POLSKA. W tym roku odbyła się pod hasłem „akcja-segregacja! 2 x więcej, 2 x czyściej”

Celem tegorocznej edycji jest wspomożenie selektywnej zbiórki odpadów. To bardzo bardzo ważne ze względu na lepsze wykorzystywanie zasobów, które „zamrażamy” w odpadach oraz poszanowanie środowiska, oszczędność energii i wody.
Punktualnie o godz. 9.oo odbyła się krótka odprawa p. T. Frąckowiaka szefa stowarzyszenia po czym wyruszyliśmy różnymi trasami zbierając śmieci. W południe posadziliśmy wspólnie 20 drzew otrzymanych ze szkółki Państwa Wawrzyniaków z Kunowa, a na zakończenie o godz. 13.00 spotkaliśmy się w Katolickim Domu Kultury w Dolsku przy grillu sponsorowanym przez ośrodek Villa Natura.

Autor notatki: J. Woroch