Spotkanie profilaktyczne – zagrożenia wśród dzieci i młodzieży

            30 stycznia uczniowie klas VII, VIII oraz klas III gimnazjum uczestniczyli w spotkaniu profilaktycznym poruszającym problem współczesnych zagrożeń wśród dzieci i młodzieży. Spotkanie prowadziła Pani Małgorzata Biskup, były policjant Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, obecnie m.in. wykładowca wyższych uczelni. Zaproszony gość od wielu lat zajmuje się profilaktyką wśród młodzieży, a dzięki pasji i zaangażowaniu stworzył atmosferę, w której nasi uczniowie nie byli jedynie biernymi słuchaczami, ale aktywnymi uczestnikami dialogu. W myśl zasady, że aktywność jest zwykle nagradzana, najaktywniejszych uczniów z każdej klasy spotkała niespodzianka w postaci upominków. Nagrody rzeczowe ufundowała Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dolsku. Dla dopełnienia działań w obszarze profilaktyki zagrożeń wśród dzieci i młodzieży, w godzinach popołudniowych, zorganizowane zostało spotkanie o tej samej tematyce dla rodziców  uczniów.

Autor notatki: Anna Chuda