ZAKOŃCZENIE OBCHODÓW 100. ROCZNICY POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO W GMINIE DOLSK

Dzień 27.12.1918r. zapisał się w dolskiej księdze historii złotymi literami – miał wówczas miejsce wspaniały zryw Wielkopolan, który zakończył się zwycięstwem. Spełniły się marzenia pokoleń, które żyły pod zaborem pruskim – Wielkopolska znów stała się częścią Polski. Datę tę oraz pamięć o bohaterach tamtych dni dolszczanie noszą głęboko w sercach, czemu wyraz dali i w tym roku swym tłumnym uczestnictwem w obchodach 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego, które przygotowane zostały z inicjatywy Włodarza naszej gminy – pani Barbary Wierzbińskiej.

Młodzież ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Dolsku wraz z Dyrekcją, Gronem Pedagogicznym, swymi koleżankami i kolegami ze Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Masłowie, Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy Dolsk, zespołem saksofonowym ze Szkoły Muzycznej im. Józefa Zeidlera w Gostyniu pod batutą dyrygenta pana Jacka Węglarza oraz mieszkańcami gminy Dolsk uczciła swych duchowych przywódców widowiskiem, któremu przyświecały słowa „Gloria Victoribus”. Podczas spektaklu składającego się z sześciu aktów młodzi aktorzy traktowali o wydarzeniach tamtych dni z perspektywy ducha historii, upersonifikowanych person: Ojczyzny, Niewoli, Niepodległości, Przyszłości, Powstańców ruszających  na żołnierskie drogi oraz ich matek i żon, którym niejednokrotnie przyszło zmagać się z odejściem bliskich. Całość spektaklu dopełnił przyjazd ambasadora muzyki, emisariusza polskości i filantropa – Ignacego Jana Paderewskiego oraz jego orędzie wygłoszone wprost z Bazaru. Na zakończenie uczczono dolskich Powstańców apelem ku ich czci.

Ów rozważania stały się przyczynkiem do ukazania nierozerwalnej „nici”, łączącej przeszłość i teraźniejszość oraz roli autorytetów w życiu młodego człowieka. 

Autor notatki: Beata Szafraniak


FOTO: Piotr Szymański kl. VIa

« z 4 »

FOTO: Aleksandra Pazoła