Informacja dotycząca kandydatów zakwalifikowanych do klasy I w roku szkolnym 2019/2020

Dyrektor Szkoły Podstawowej im.Janusza Kusocińskiego w Dolsku informuje, że wszystkie wnioski o przyjęcie uczniów do klasy pierwszej w roku szkolnym 2019/2020 zostały rozpatrzone pozytywnie.