15. rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.

30 kwietnia 2019 r. o godzinie 10 uczniowie naszej szkoły przemaszerowali na rynek w Dolsku, w związku z 15. rocznicą wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Wspólnie odśpiewaliśmy Hymn Polski oraz wysłuchaliśmy Hymn Unii Europejskiej. Każda klasa reprezentowała poszczególne kraje członkowskie.