Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Dolsku

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Dolsku, z siedzibą 63-140 Dolsk, ul. Kościańska 4, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Dolsk.

Pobierz treść całego ogłoszenia o naborze