Drodzy ósmoklasiści! Informacje dotyczące wyników oraz zaświadczeń egzaminu ósmoklasisty.

Drodzy ósmoklasiści!
Informujemy, że ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty będą ogłoszone 2 lipca 2021 na stronie: wyniki.edu.pl
Loginy i hasła można odbierać w sekretariacie szkoły lub od wychowawców klas.
Zaświadczenia o wynikach egzaminu uczniowie mogą odbierać od 9 lipca 2021 w sekretariacie szkoły.