Zebranie dla rodziców uczniów przyjętych do klas pierwszych.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Dolsku informuje, że zebranie dla rodziców uczniów przyjętych do klas pierwszych odbędzie się 23 czerwca 2021r. o godz. 17.30 w świetlicy szkolnej przy stołówce.