Wyniki rekrutacji do klasy I na rok szkolny 2022/2023

Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Dolsku informuje, że w wyniku przeprowadzonej rekrutacji do szkoły zostali przyjęci wszyscy uczniowie, których rodzice złożyli wnioski lub przesłali zgłoszenia na adres internetowy szkoły.
Lista przyjętych została wywieszona na drzwiach budynku „czerwonej szkoły”.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych zobowiązani są do pisemnego potwierdzenia woli przyjęcia dziecka.
Potwierdzenie woli