Kolejne sprawozdanie z realizacji innowacji matematycznej w klasie 6a.

Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam,

pozwól mi zrobić, a zrozumiem (Konfucjusz).

 

Uczniowie klasy szóstej podczas lekcji matematyki wykonywali modele figur przestrzennych: graniastosłupy, ostrosłupy, a także bryły obrotowe.

Na początku budowali modele graniastosłupów i ostrosłupów z patyczków, następnie wykonali z papieru walce i stożki oraz model kuli.

Jednak najwięcej radości sprawiło uczniom  budowanie brył, które w sposób wizualny prezentują przejście z wersji 2D do wersji 3D.