Razem przez świat

W naszej szkole realizowana jest innowacja oparta o Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Razem przez świat”.
Ma ona na celu budowanie pozytywnych więzi z innymi ludźmi poprzez wszechstronny rozwój osobowości, który pomoże w zrozumieniu siebie, innych oraz poznawaniu świata i jego kultury, w budowaniu poczucia bezpieczeństwa. Uczeń ma współdziałać z innymi i odczuwać przyjemność z osiągania grupowych celów. Duży nacisk kładzie na odnajdywanie, poprzez poznanie społeczności rodzinnej, lokalnej, narodowej, państwowej i europejskiej, swojego miejsca na świecie. Innowacja ma ona zachęcać i motywować uczniów do otwartości, tolerancji, nie tylko wobec najbliższych, ale też wobec innych narodów europejskich.