Dzień Bezpiecznego Internetu 2016 „Lepszy internet zależy od Ciebie!”

„Lepszy internet zależy od Ciebie!” Dzień

Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku i ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. W dniach 8 -28 lutego 2016 r w szkole przeprowadzone zostaną działania mające na celu:

• przekazanie wiedzy nt. bezpiecznego korzystania z Internetu • podnoszenie świadomości uczniów dotyczącej odpowiedzialności za działania podejmowane w sieci

• omówienie zjawiska „hejtu” w sieci i zapobieganie mu

• zwrócenie uwagi na potencjał sieci, który można wykorzystać zarówno w edukacji, kontaktach z rówieśnikami jak również jako formę twórczej rozrywki.

Uczniowie będą mieli okazję uczestniczyć w quizie „Bezpieczeństwo w Internecie” (nisha.cert.pl) (przewidziano nagrody za I, II i III miejsce) oraz w zajęciach o charakterze warsztatowym na temat bezpieczeństwa w sieci. Przygotowane zostaną gazetki informacyjne na terenie szkoły. Na stronie internetowej szkoły (w zakładce psycholog szkolny) zostaną umieszczone informacje dla rodziców dotyczące bezpieczeństwa w sieci i zjawiska hejtowania. Stworzymy także szkolny teledysk do piosenki z kampanii „Przytul hejtera”, z udziałem uczniów, nauczycieli i pracowników naszej szkoły.

Autor notatki: A. Chuda

Zobacz więcej